ZPK / WWS-Gruppe 7
NPOE-Gruppe 4
ZKBM-Gruppe-3
IMBP-Gruppe 2

Auswahldatum:     23. Mai 1978 / 01. Dezember 1978


Nr. Dienst-
grad
Name Auswahl Beruf /
Teilstreitkraft
Alter Austritt Alter
01 --- Waleri A. Chatuljow ZKBM-3 Ingenieur 31 ??.12.1980 33
02 --- Wladimir M. Geworkjan ZKBM-3 Ingenieur 26 08.04.1987 34
03 --- Alexej A. Gretschanik ZKBM-3 Ingenieur 39 08.04.1987 48
04 --- Waleri A. Romanow ZKBM-3 Ingenieur 32 08.04.1987 40
05 --- Alexander P. Alexandrow NPOE-4 Ingenieur 35 26.10.1993 50
06 --- Alexander N. Balandin NPOE-4 Ingenieur 25 17.10.1994 41
07 --- Alexander I. Lawejkin NPOE-4 Ingenieur 27 28.03.1994 42
08 --- Mussa C. Manarow NPOE-4 Ingenieur 27 23.07.1992 41
09 --- Wiktor P. Sawinych NPOE-4 Ingenieur 38 09.02.1989 48
10 --- Alexander A. Serebrow NPOE-4 Ingenieur 34 10.05.1995 51
11 --- Wladimir A. Solowjow NPOE-4 Ingenieur 32 18.02.1994 47
12 Hptm. Nikolai S. Grekow ZPK-7 Pilot PWO 28 30.12.1986 36
13 Hptm. Alexander S. Wiktorenko ZPK-7 Pilot PWO 31 30.05.1997 50
14 --- German S. Arsamasow IMBP-2 Arzt 32 01.12.1995 49
15 --- Alexander W. Borodin IMBP-2 Arzt 25 10.03.1993 40
16 --- Michail G. Potapow IMBP-2 Arzt 26 27.05.1985 32


Trainingsbeginn:
23.05.1978 Grekow, Wiktorenko (Testpiloten-Lehrgang am GKNII, ab 01.12.1978 Raumfahrerausbildung zusammen mit den zivilen Gruppen)
01.12.1978 Alexandrow, Arsamasow, Balandin, Borodin, Chatuljow, Geworkjan, Gretschanik, Lawejkin, Manarow, Potapow, Romanow, Sawinych, Serebrow, Solowjow
 
OKP-Examen:
05.10.1980 Alexandrow, Arsamasow, Balandin, Borodin, Geworkjan, Gretschanik, Grekow, Lawejkin, Manarow, Potapow, Romanow, Sawinych, Serebrow, Solowjow
24.02.1982 Wiktorenko (Aufschub wegen Trainingsunfall)
ohne Chatuljow

©      

Letztes Update am 01. Februar 2021.

SPACEFACTS Patch